Tolv internationella experter dömer ut världens hantering av Covid-19-krisen

Hälsokost: Nej
Godkänt: Ja
Tidigare använt: Vanlig Influensa?

En hel värld håller på att stänga ned och runtomkring på planeten tävlar de olika länderna i hur drakoniska åtgärder som kan tas till för att stilla folkets och medias rädsla för det virus som lamslagit en hel värld. Men finns det experter som anser att vissa länder går för långt? Vad tycker de, och varför rapporteras inte deras åsikter i media?

Läs mer: Tolv internationella experter dömer ut världens hantering av Covid-19-krisen

  • Träffar: 100

Varför medicinska experter talar för att använda kontanter i tider av COVID-19

Hälsokost: Nej
Godkänt: Ja
Tidigare använt: Nej

Låt bli att ta bort världens kontanter, gör de inte till BARA digitalvaluta. Detta begränsar folkets frihet.

Covid-19, SARS-CoV-2-viruset, som orsakar corona virussjukdomen, sprids inte via kontanter, säger medicinska experter.

Enligt nyligen genomförda studier är påståenden att användning av kontanter kan öka din chans att plocka upp viruset falska - det finns inga bevis hittills som stöder detta. Undersökningar av detta virus genomförs fortfarande, men rapporterna nedan stöder följande nyckelmeddelanden:

Läs mer: Varför medicinska experter talar för att använda kontanter i tider av COVID-19

  • Träffar: 106